Rizikové faktory

Přesné důvody propuknutí tohoto onemocnění nejsou doposud jasně známy, ale podle poznatků za ním stojí kombinace dědičné predispozice a působení některých vnějších faktorů. Statisticky vzato, nemá-li nikdo ve vaší rodině lupénku je pravděpodobnost propuknutí jen velmi nízká. To se však nedá říci v případě, trpí-li jí některý z rodičů. Jsou-li to oba je pravděpodobnost lupénky u potomka 70%, u jednoho přibližně poloviční. Avšak přítomnost genu způsobující toto autoimunitní onemocnění neznamená automaticky i propuknutí samotné nemoci. Na jejím rozvoji a následných obdobích remise a následného relapsu se podílí celá řada dalších vlivů. Některé z nich lze ovlivnit a jsou součástí každodenní terapie.


Faktory ovlivňující průběh lupénky:

  • stres – velkou měrou se podílí na průběhu a úspěšnosti léčení nemoci
  • infekce - převážně horních cest dýchacích, zubů či zánět žlučníku
  • některé léky
  • další onemocnění
  • obezita
  • životospráva – správná strava, dostatek spánku a pohybu, omezení alkoholu a kouření
  • nepříznivé klima - v období podzimu a zimy často dochází k zhoršení
  • hormonální změny – v období těhotenství dochází obvykle ke zlepšení
  • poranění či podráždění kůže